Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

hazine19 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı 29598 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayıml…

 

 

Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

19 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı 29598

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark