2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET 2024 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine gör..

 

 

2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 İşletme Hesabı ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

ÖZET

2024 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’un 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 2022 (1) ve 2023 (2) yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibi olup; 2024 yılına ilişkin hadler henüz yayımlanmamış olmakla birlikte açıklanan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda aşağıdaki gibi olabilecekleri değerlendirilmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

(1) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 534 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

(2) 30.12.2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark