Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na gö… 

 

 

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

2023 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET)

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2023 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Mart 2024 Cuma tarihinden başlayarak 1 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar vermeleri gerekmektedir.

2. 2023 yılında elde edilen gerçek usulde vergilendirilen kazançlara ilişkin olarak 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tarihine kadar verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte olmak üzere;

– Birinci taksitin 1 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar,

– İkinci taksitin 31 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar

ödenmesi gerekmektedir.

3. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılında ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı elde edip aktif toplamı 40.254.000 TL ve net satışlar toplamı 80.487.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2023 yılı beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

4. Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerin birden sonraki işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamının 150.000 TL’yi aşması halinde, birinci işverenden alınan ücret geliri dahil tüm ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

5. 2023 yılında tevkif yoluyla vergilendirilse de 1.900.000 TL’yi aşan ücret gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

6. 2023 yılında tamamı stopaj yoluyla vergilendirilse de GVK 18 inci madde kapsamındaki 1.900.000 TL’yi aşan serbest meslek kazançlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

7. Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahiplerinin, gerekli koşulların varolması halinde 2023 yılı kazançlarının tespitinde finansman gider kısıtlaması uygulamaları gerekmektedir.

8. 2023 yılına ilişkin olarak 2024 yılında verilecek gelir vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergi indirim tutarı, en fazla 6.900.000 TL’dir.

9. 2023 yılı içinde GMSİ elde edenler bu gelirleri için 1 Nisan 2024 tarihine kadar ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine gelir vergisi beyannamesi vermek durumundadırlar. 2023 yılı GMSİ istisna tutarı 21.000 TL’dir.

10. 2023 yılı değer artış kazançları istisna tutarı 55.000 TL’dir.

11. 2023 yılı için tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin olarak 2024 yılında inceleme raporu aranmaksızın nakden iade edilecek tutar 239.000 TL’dir.

12. 2023 yılı için nakden iade talebinin 2.405.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir.

13. 2023 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanan tarife aşağıdaki gibidir.

A- Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin

70.000 TL’ye kadar %15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası %35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası %40

B- Ücret Gelirleri İçin

70.000 TL’ye kadar % 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20

550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL fazlası % 27

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL fazlası % 35

1.900.000 TL’den fazlasının 607.000 TL’si için 281.500 TL fazlası %40

14. Aylık/3 aylık berat dosyası yükleyen gerçek kişiler Aralık / Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemi berat dosyalarını 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar yüklemeli ve ikinci kopyaların aktarımını 15 Nisan 2024’e kadar tamamlamalıdırlar.

 

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kaynak: TÜRMOB

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark