Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Tanıtım Grubu Yönetmeliği 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 11.08.2017 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/201..

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Unvan Değişikliği 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/11/2015…

 

Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik

Finansal Kuruluşların Alacaklarının Satışı 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Amaç ve kap…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/44

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/44 11 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30151  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/44 Karar Say..

 

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsası Yönetmeliği 10 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30150  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana.

 

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İskan Kanunu Uygulama 09 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30149  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı…

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Gümrüksüz Satış Mağazaları 08 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30148 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta…

 

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2017/29)

Teknik Servislere Dair Tebliğ SGM 2017/29 06 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30146 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/201…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark