Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanması Değişiklik 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2017 ta…

 

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/7/2012 tarihl…

 

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretim 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 2017/3 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/…

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Türk Ürünlerinin Markalaşması 2017/5 27 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30223  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 24/5/2006 tarihli…

 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeni 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

İş Mahkemeleri Kanunu 7036 Sayılı Kanun

İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş ma…

 

Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım 25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30221  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

2017/3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

2017/3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/46 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 552…

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/34)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekleme 2017/34 24 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30220  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜ…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark