Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 19 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30101 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

Milli Emlak Genel Tebliği 378 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî..

 

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri SHY-22 Değişiklik 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 23/8/20…

 

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu BASIN DUYURUSU 2016 YILI İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İNCELEME RAPORU YAYIMLANMIŞTIR Bağımsız denetimde gerekli kalite…

 

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar..

 

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Baş…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2017 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN K..

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat: 2017/6 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve…

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)

Yerli Malı Tebliği SGM 2017/5 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2014 tarihli v…

 

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-MAYIS 1.848.390 2017-NİSAN 1.839.696 2017-MART 1.82.

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark