Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 26 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30460 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 ta…

 

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11897

Büyükşehir Vergi Gelirleri Kesintiler 2018/11897 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11897 Ekli “Büy…

 

SGK – 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması

2018 Mali Tatil T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E.6416865 Tarih: 22/06/2018 Konu : 2018…

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11828

KOBİ Tanımı Nitelikleri 2018/11828 24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30458 Karar Sayısı : 2018/11828 Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletm…

 

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)

Gümrük Tebliği Uluslararası Anlaşmalar 9 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)

Milli Emlak 387 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386)

Milli Emlak 386 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – …

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

SMMM Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Mü…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11714

Yatırımlara Proje Bazlı 2018/11714 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Karar Sayısı : 2018/11714 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yar…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark