Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar..

 

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Baş…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2017 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN K..

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat: 2017/6 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve…

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)

Yerli Malı Tebliği SGM 2017/5 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2014 tarihli v…

 

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları

Mayıs 2017 Faal Mükellef Sayıları GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2017-MAYIS 1.848.390 2017-NİSAN 1.839.696 2017-MART 1.82.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)

VUK Tebliği 480 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 295…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)

GVK 298 Gelir Vergisi Genel Tebliği 298 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 2…

 

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

SGK Genelgesi 2017/21 7020 Sayılı Kanun Yapılandırması

SGK Genelgesi 2017/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506 -010.06 Tarih: 07/06/2017 Konu : Kurum a…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark