Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Yönetmelik Değişikliği 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 26/2/2016 tarih…

 

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 4..

 

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Taşınmazlarının Turizm 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayıl..

 

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ TPE: 2016/2

Marka Tescil Başvuruları TPE 2016-2 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

 

Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması

Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [03/   …

 

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması 29 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29933 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 1/4/2015 ta…

 

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret 29 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29933 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578…

 

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22)

2017 Su Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir 29 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29933 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç, kapsam ve daya…

 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017 Yılı Muayene ve Damgalama 29 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29933 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve…

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 28 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29932 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark