Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 13 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30420 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

ÖTV I Sayılı Liste 4 12 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30419 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 2…

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.c 10 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30417  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli v…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658

BKK 2018/11658 KDV 09 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30416  Karar Sayısı : 2018/11658 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi O…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2)

Zorunlu Karşılıklar 2018/2 09 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30416  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 2886…

 

2018/2. Dönem YMM ve SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

YMM ve SMMM Sınavları 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Bi…

 

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2018/22)

Bitkisel Üretim Biyolojik Destek 2018/22 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADD…

 

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21)

Hayvancılık Destekleme 2018/21 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aile ve Çocuk Dizileri Teşvik 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

BKK 2018/11674 – Özet

BKK 2018/11674 – Özet • İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık,…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark