1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler 05 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30087 Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

2 Seri Nolu 7020 Sayılı Kanun Tebliği 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsa…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

1 Seri Nolu 7020 Sayılı Kanun Tebliği 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: I- AMAÇ, KAPS..

 

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7020 Gümrük Alacakları Yeniden Yapılandırması 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 18/8/2012 tar…

 

Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 02 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30084 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından…

 

Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)

Pilot Lisans Yönetmeliği SHY-1 02 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30084 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç…

 

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 72)

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Geçiş Ücretleri 72 02 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30084 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığ…

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kısa Vadeli Sigorta Kolları 01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30083 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R…

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması No: 2017/2 01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30083 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 –…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark