Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390)

Milli Emlak Genel Tebliği 390 02 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30850 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 3028…

 

Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ

Esnaf ve Sanatkâr Oda Kayıt 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıt…

 

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)

Teknik Servislere Dair Tebliğ SVGM 2019/8 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarih…

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Seri Davalar 30 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30847 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: MADDE 1 – 30/12/2017 tarih…

 

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Yapı Denetimi İzin 30 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30847 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

 

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre Yönetimi Hizmetleri 30 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30847 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta…

 

Pilot İllerde de Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Süresi Uzatıldı

Pilot İllerde de Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Süresi Uzatıldı MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULANMASI 01/01/2020 TARİHİ…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) 27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete…

 

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Fiyat Etiketi Yerli Üretim Logosu 27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30844 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı R…

 

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fiyat Etiketi Yönetmeliği 27/07/2019 27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30844 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayıl…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark