BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

GVK Geçici 67 ve KVK Tevkifat Nispetleri 27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30193 Karar Sayısı : 2017/10840 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun g..

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği 4 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1….

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Tebliği 2017/1 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç ve..

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:…

 

BKK 2017/10696 Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek 26 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30192 Karar Sayısı : 2017/10696 Ekli…

 

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…

 

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası)

SGK Genelgesi 2017/26 (Genel Sağlık Sigortası) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 07/09/2017 Sayı : 71…

 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli..

 

BKK 2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar

2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Karar Sayısı : 2017/10828 Oda ve borsaların, 2017 yı…

 

Maden Yönetmeliği

Maden Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30187 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM A…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark