Archive for the ‘Genel’ Category

GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 11355271-120.05.05.01[74-2020/21]-E.40617 Tarih:…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğ (No: 2020/1) 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/201…  

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5…  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/…  

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği 16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31276 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kaps…  

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

Sanayileşme İcra Komitesi 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLI…  

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3080 Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezleri…  

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 3081 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3081 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununu…  

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 14/10/2020 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30…  

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları 09/10/2020 09 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31269 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/2012 tarih…  


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark