2020 MUHSGK Broşürü

2020 MUHSGK Broşürü Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefle… 

 

Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge…

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

6102 Sayılı Kanun Geçici 13 üncü Maddesi süre uzatımı 2948 18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31248 Karar Sayısı: 2948 6102 sayılı Türk Ticaret…

 

07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek

07252 Sayılı Teşvik ÖZET: 07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek sa…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400) 16 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31246 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsa… 

 

Mali Müşavirlik Bürolarında Alınması Gereken Covid-19 Önlemleri

Mali Müşavirlik Bürolarında Covid-19 Önlemleri Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar Devlet ve işletmeler, varlıkların…

 

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı 15 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31245 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/4255 Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi 15 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31245 Anayasa Mahkemesi Baş…

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 10 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31240 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2945 09 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31239 Karar Sayısı: 2945 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark