Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)

Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) 2020 Eşik Değerler ve Parasal Limitler 29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31023 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve ka…

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 29 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31023 Karar Sayısı: 2081 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarların…

 

Sürekli Mesleki Eğitimler Akreditasyon Uygulamasıyla Başlıyor

Sürekli Mesleki Eğitimler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre zorunlu mesleki…

 

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2048 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2048 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli…

 

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)

2020 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2063 Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edi…

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062)

KKTC 2020 Gündelikler 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2062 Ekli “Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)

6772 Sayılı Kanun 2020 Yılında Verilecek İlave Tediye 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31019  Karar Sayısı: 2061 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sa…

 

VUK – 516 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Vergi Usul Genel Tebliği 516 24 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam…

 

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmes…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark