BKK 2018/11750 Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi, Hurdaya Çıkartılan Araç ÖTV’sinin Terkin Edilmesi

BKK 2018/11750 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Es…

 

7143 Sayılı Kanun – Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7143 Sayılı Kanun – Yeniden Yapılandırma 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Kanun No: 7143 Kabul Tarihi: 11 Mayıs 2018 Kapsam ve Tan…

 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı E. 2018/3072 – Karşılıksız Çek Düzenleme

Yargıtay 19. Ceza E. 2018/3072 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Yargıtay 19. Ceza Dairesinden: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ A…

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818

BKK 2018/11818 17 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30424  Karar Sayısı : 2018/11818 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/20..

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür Varlıkları İhale 16 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30423  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Re…

 

Denetim Kuruluşları ve Denetçiler Tarafından KGK’ya Yapılacak Bildirimler ve Süreleri

KGK Bildirimleri Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2018/32 15 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30422  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Karar Tarihi: 02/04/2018 Ka…

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2018/23)

Organik Arıcılık 2018/23 15 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30422  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 13 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30420 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

ÖTV I Sayılı Liste 4 12 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30419 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 2…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark