Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Değişiklik Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmaz..

 

5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi

GEÇİCİ MADDE 71- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNC..

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)

Vergi Resim ve Harç İstisnası Tebliği İhracat: 2017/4 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı

Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı ÖZET : Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart” gibi yemek kartları ve yem…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17/03/2017 Tarihli ve E: 2014/1, K: 2017/2 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2014/1 17 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30069 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI B…

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği 16 Mayıs 2017 16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30068 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli v…

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 16 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30068 Başbakanlıktan: Konu : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişi…

 

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

BKK 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı 13 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30065 Karar Sayısı : 2017/10071 Ekli “Tarım Sigortalan H…

 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 12 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30064 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2004 tarih…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark