Kamu İhale Kurumuna Ait 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikler 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30887 Kamu İhale Kurumundan: — Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişikl… 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Değişiklik 13/09/2019 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30887 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: MADDE 1 – 2/1/2017… 

 

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30886 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30886 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sa… 

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve 07 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30881 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2993… 

 

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınlar 07 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30881 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli… 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri

KGK Faizsiz Finans Hizmetleri 06 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30880 — Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Ta… 

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2019/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti Payı 2019/1 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Eğitim Kurumları Değişiklik 05/09/2019 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli… 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri 03 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30877 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark