e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru E-Beyanname sisteminde, sisteme gönderilen paketin içerisinde en fazla 5 beyanname xml dosyası olacak şeki… 

 

GİB Duyurusu – Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri

Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri 5520 sayılı Kurumlar Vergi…

 

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7420 Sayılı Kanun GVK ve KHK’larda Değişiklik 09 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32008 Kanun No: 7420 Kabul Tarihi: 03/11/2022 MADDE 1- 31..

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu 376 ncı Maddesinin Uygulanması (Sermayenin Kaybı Borca Batık Olma) 08 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32007 Ticaret Bakanlığ…

 

Anayasa Mahkemesinin 6/10/2022 Tarihli ve 2019/9692 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2019/9692 Başvuru Numaralı Kararı 04 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32003 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM..

 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden…

 

Vergi Takvimi Kasım 2022

Vergi Takvimi Kasım 2022 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/11/2022 09/11/2022 16-31 Ekim 2022 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

SGK e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

SGK e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulaması…

 

Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler

Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir? Sigorta Primine Esas Kazanca Kısmen Tabi Tutulan Ödemeler 5510 sayılı Kanunun 80 inci madd…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)

Kurumlar Vergisi Geçici 14 Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna 6297   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesini…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark