Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Denetimi Elektronik Ortamda Belirlenmesi 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2018 t…

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BES Devlet Katkısı Yönetmelik 29 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30788 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayıl…

 

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Abonelik Sözleşmesi Para Alacakları 29 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30788 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml…

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci Madde Uygulaması

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Geçici 35 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66325124-201.99-E.79…

 

SGK Genelgesi 2019/12

SGK Genelgesi 2019/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630-010.06.02-E. 7654939 Tarih: 21/05/20…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/9)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/9 28 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30787 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 …

 

Kooperatif İktisadi İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi de Dahil Mükellefiyetle İlgili Tüm Ödevlerinin Yerine Getirilmesinden Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu

Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu Tek tip Kooperatif Ana Sözleşmeleriyle, Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre, kooperatiflerin iktisadi işletme aç…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe İlişkin Uygulama

Kurumlar Vergisi Tebliği Uygulama Bu Uygulama Yazısı Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkan…

 

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği Değişiklik 24/05/2019 24 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30783 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mü…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark