Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10/02/2022 10 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31746 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE… 

 

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşleml…

 

Defter Beyan Sistemi – Stopaj 0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi

0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıkt…

 

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 09 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31745 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2022/1. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisn…

 

SGK Genel Yazı – 2022 Ocak Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-39475746 Tarih: 01.02.2022 Konu : 2022 Ocak Aylık…

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 04/02/2022 04 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31740 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1…

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-39394760 Tarih: 31.01.2022 Konu : Sosyal Yardımlaş…

 

SGK Genelgesi 2022/2 – 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik

  SGK Genelgesi 2022/2 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-92604331-010.06.99-39112931 Tarih: 25.01.202… 

 

12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 18.8.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş olup…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark