4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri

4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31352 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/0…

 

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer)  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar

2021 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 66 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlı…

 

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer)  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

GİB Duyuru – e-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler

e-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerimizin Dikkatine Bilindiği üzere; e-Belge uygulamaları kapsamında kağıt belge dü…

 

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor!

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor! ÖZET: 2020 yılında Türkiye sınırl…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler (Sayı: 2020/19) 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler (Sayı: 2020/18) 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE…

 

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Adalet Bakanlığından: Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1)… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark