Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 – 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulaması

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 TC. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 80100189-105[13-1540]-E.42718 Tarih: 03.04.2020 Konu…

 

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi Nisan 2020 Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Dernek Beyannameleri İle Mevzuattan Kaynaklı Diğer Bildirimlerin Ve… 

 

Sermaye Şirketlerinin Nakit Kar Payı Dağıtım Kararları

Sermaye Şirketleri Nakit Kar Payı Dağıtım Kararları Sermaye Şirketlerin 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak..

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Kar Payı Dağıtımı Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı Kar Payı Dağıtımı T.C. TİCARET BAKANLIĞI Sayı : 50035491-431.04 Konu : Kâr Payı Dağıtımı TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE Y… 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 8) Pilot İller Dışında MUHSGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelendi 04 Nisan 2020 Tarihli Res..

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi 2350 03 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31088 Karar Sayısı: 2350 Ekli “Küçük ve Orta…

 

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2346)

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına 2346 03 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31088 Karar Sayısı: 2346 Ekli “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yö… 

 

SGK Genel Yazısı – Sigorta Prim Ödeme Sürelerinin Uzatılması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 51592363-010.07.01-E.5157380 Tarih: 02/04/2020 Konu: Koronavirüs (COVİD-…

 

Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

Prim Ödeme Süreleri Ertelendi Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (…

 

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kamu İhale Sözleşmeleri 2020/5 02 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31087 Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözl…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark