Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 s… 

 

 

2022 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2022 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2022 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri… 

 

 

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Kanun No: 7349 Kabul Tarihi: 22/12/2021 MADDE… 

 

 

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Kanun No: 7346 Kabul Tarihi: 21/12/2021 MADDE 1… 

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 4970 25 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31700 Karar Sayısı: 4970 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 n… 

 

 

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Asansör Periyodik Kont…

 

 

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu… 

 

 

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin ama…

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Değişiklik 24/12/2021 24 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31699 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

Bilanço Usulünden İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsü… 

 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark