Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31419 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 524 İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar 25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usu…

 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)

4857 İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatılması 3592 ÖZET: – 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/3/2021…

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V No:137)

Sermaye Piyasası Araçlarının (Seri:V No:137) 05 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31414 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 14/7/2003 tarihli ve…

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 05 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31414 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) 2021 Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri 05 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 314…

 

Anayasa Mahkemesinin 2016/3675 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Kanunları İle Belirlenen İstisna Miktarının Tebliğle Azaltılması

Anayasa Mahkemesinin 2016/3675 Başvuru Numaralı Kararı Vergi Kanunları İle Belirlenen İstisna Miktarının Tebliğle Azaltılması 05 Mart 2021 Tarihli Res..

 

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge 04 Mart 2021 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 04 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31413 Ticaret Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İ…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri “Veri sorumlusu havayolu şirketi bünyesindeki çalışanın ilgili kişiye ait kişisel ver…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark