Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)

Ekli “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 15 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31214 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30…

 

Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler

Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlığımız iznine tabi şirketler…

 

KGK Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

KGK Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nde temel mesleki konularda yürütülen…

 

Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi

ÖZET: Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, “arabuluculuk anlaşma belgesinin taraf…

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 11/08/2020 11 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31210 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 273…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan… 

 

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (MUHSGK) Duyuru

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (MUHSGK) Duyuru Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluştur…

 

Ticaret Şirketleri, Ticari İşletmeler ve Ticaret Sicili Uygulamaları Sorular-Cevaplar

— Tacir nedir ve tacir olmanın hüküm sonuçları nelerdir? Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. İşletme sahibi g…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark