Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarımızın ve Aday Meslek Mensuplarımızın Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Önlemlerimiz – TÜRMOB

Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarımızın ve Aday Meslek Mensuplarımızın Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Önlemlerimiz TÜRMOB Odalarımızla birlikte deprem fe…

 

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler

Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Duyuru 6/2/2023 tarihinde meydana…

 

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilme…

 

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumuna İlişkin Duyuru

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mü…

 

GVK 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri (Karar Sayısı: 6791)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik (Karar Sayısı: 6790)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790) 14 Şuba… 

 

Depremden Etkilenen İllerde SGK Yükümlülüklerinde Yeni Düzenlemeler

Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı – 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ned…

 

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları – VUK Sirküleri 150

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge..

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 120)

11 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32101 (Mükerrer) Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnam…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23)

11 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32101 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark