Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) – Tecil Faizi Oranı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan… 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetl…

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)

21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Karar Sayısı: 5801 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin bir… 

 

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Y…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

GVK 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlar (Karar Sayısı: 5799) 08 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31890 Karar Sayısı: 5799 193 sayılı Gelir Verg…

 

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede ya…

 

1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden isti…

 

1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler

1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler Konusu Tutar (TL) Günlük Asgari Ücret 215,70 Aylık Asgari Ücret 6.471,00 Günlük P…

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 14) 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda… 

 

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7416 Sayılı Kanun 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Kanun No: 7416 Kabul Tarihi: 1/7/2022 MADDE 1- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Ele…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark