Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 19/10/2019…

 

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usu…

 

Defter Beyan Sisteminden 2020 Duyuruları

Defter Beyan Sisteminden 2020 Duyuruları DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURULARI — 01.2020 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], […

 

e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükellefler 5000 ve 30000 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından Kesecekler

e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükellefler 5000 ve 30000 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından Kesecekler E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL…

 

1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu

1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ve sonrasında mükel… 

 

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik 1819 12 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30976 Karar Sayısı: 1819 Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliğinde De…

 

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2019/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525 Tarih: 29/11/2019…

 

Yeni Vergiler – Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri

Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri ÖZET: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/19 09 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30973 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/201… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark