Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29/01/2022 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/199… 

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/4)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler (Sayı: 2022/4) 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınd…

 

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Basın ve Yayım Faaliyetleri 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Basın ve Yayım Faaliyetleri GENELGE 2022/1 Dijit…

 

Asgari Ücretin Gelir ve Damga Vergisinden İstisna Edilmesi

Asgari Ücretin Gelir ve Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmının Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden İs…

 

Birden Fazla Ücret Geliri Olanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Form Örneği

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form Tavsiye niteliğinde örnek bir form …./…/2022 Sayın,…

 

SGK – Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru

SGK – Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru 2021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildiri…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) – GVK 319 27 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31732 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bas..

 

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik (2022) 27 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31732 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güve…

 

Defter-Beyan Sistemi Sık Sorulan Sorular Kılavuzu Ver.1.2

Defter-Beyan Sistemi Sık Sorulan Sorular Kılavuzu Defter- Beyan Sistemine yönelik Sık Sorulan Sorular kılavuzuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. D…

 

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci f…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark