Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 14) 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda… 

 

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7416 Sayılı Kanun 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Kanun No: 7416 Kabul Tarihi: 1/7/2022 MADDE 1- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Ele…

 

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı – 2. Dönem Açıklandı

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı – 2. Dönem 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Ma…

 

100 TL Asgari Ücret Desteği

100 TL Asgari Ücret Desteği 2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL. Asgari Ücret Desteği Verilecektir 2022 Yılı Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlg… 

 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 01/07/2022 01 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31883 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 1… 

 

e-Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar

Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişi…

 

2021 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru Başkanlığımıza intikal eden yazılardan; 2021 y…

 

KGK Duyurusu – BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında

KGK Duyurusu BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Bilindiği üzere finansal istikrarın güçlendirilmesi ve ka… 

 

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Güncellendi Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. Defter-Beyan Sistemi Genel Kull…

 

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31880 Kanun No: 7412 Kabul Tarihi: 22/9/2022 Amaç ve kapsam MADD… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark