Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergi… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 42) 28 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31849 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk…

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 5613) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5613 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Karar Sayısı: 5614) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5614 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka…

 

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları ve İdari Para Cezaları

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir? SGK Mevzuatında Yer Alan Kayıt Geçersizlik Durumları: 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasın…

 

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 26 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31847 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlı…

 

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

VUK 531 7/1-b Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Teminat Verme Süresi T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU S…

 

SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması

SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması SGK’NIN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR? 5510 sayılı Kanu…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 20) 18 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31839 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 s…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark