Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması (Karar Sayısı: 4474) 05 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31589 (Mükerrer) Karar Sayısı: 4474 Hazin…

 

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı

7326 Sayılı Kanun Uzatılan Başvuru Bildirim-Beyan-Ödeme Süreleri 27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı… 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

GVK Geçici 67 nci Madde Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4454) 04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31588 Karar Sayısı: 4454 193 sayılı Gelir Verg… 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 406) 04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31588 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli…

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü…

 

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı BAŞKANIN SUNUŞU Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ülkemizde etkin bir kamu gö…

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI SIN…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) – VUK 531

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları 01/07/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat art…

 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayı…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark