Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MADDE 1 – 4…

 

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Gümrük Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş 16 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliği…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E: 2019/9 17 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30777 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/9 Karar Sayısı : 2019/…

 

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/9115 16 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30776 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR ÜNAL GÜRPINAR BAŞVURUSU…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı 2017/154 – 1136 Sayılı Kanun Vekalet Ücreti

Anayasa Mahkemesi Kararı 2017/154 16 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30776 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/154 Karar Sayısı…

 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emeklilik Yatırım Fonları Değişiklik 15 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30775 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586…

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 15 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30775 Karar Sayısı: 1111 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Ba…

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106)

Vergileri Kanunu BSMV Nispetleri 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muamele…

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark