Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı..

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31585 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1..

 

Vergi Takvimi Eylül 2021

Vergi Takvimi Eylül 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2021 09/09/2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerc…

 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”… 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standa…

 

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69)

e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi 69 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – … 

 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

7326 Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 Karar Sayısı: 4420 7326 sayılı Bazı Ala…

 

Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 7256 ve 7326 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler…

 

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye 26 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31580 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli v… 

 

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği 26/08/2021 26 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31580 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 27/2/2015 tari…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark