Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Katma Değer Vergisi Tebliğ 18 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 6 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı :87893753-010.06.01[36-11]-69696 Tarih: 28.05.2018 Konu : VE…

 

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve..

 

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Tasfiye Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayı…

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM…

 

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Konkordato Komiserinin Nitelikleri 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç M…

 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 02 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30439 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda

İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilmek Zorunda ÖZET Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukla…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark