Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Finansal Kiralama Tekdüzen İzahnamesi 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/20…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11651 28 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30405  Karar Sayısı : 2018/11651 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…

 

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608

Personel Çalıştırılması Usul ve Esaslar 28 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30405  Karar Sayısı : 2018/11608 Ekli “İl Özel İdareleri, Belediyeler…

 

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatifler Muhasebe Yürürlük 27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30404  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726…

 

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dış Finansman Sağlanması 27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30404  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 25/12/2014 tarihli ve 29216…

 

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

Tasarım Desteği 2018/4 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 say…

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2018 Müteahhitlik Karne Katsayıları 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müteahhitlik karneleri MADDE 1…

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2018 Mimarlık Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yaklaşık birim m…

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 25 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30402  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Belgesi

İkinci El Araç Mesleki Yeterlilik Belgesi 1- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır? İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ede…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark