Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52)

Türk Parası Kıymeti Karar Sayısı: 52 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 52 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32…

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h Süre Uzatımı 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 48 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alac…

 

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

2006/10731 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 53 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

2017/10821 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 54 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum 57 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 57 Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağ…

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Res…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/36)

Kırsal Kalkınma 2018/36 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Re…

 

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri Değişiklik 28 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30519 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 23/8/2016 tari…

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Yeniden Yapılandırma Tebliği 4 18 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30513 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – …

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark