VUK 497 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)

Vergi Usul Tebliği 497 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 496 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 496)

Vergi Usul Tebliği 496 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 495 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)

Vergi Usul Tebliği 495 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4…

 

VUK 494 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)

Vergi Usul Tebliği 494 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 2..

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 15 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 7103 s…

 

7144 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7144 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30431 Kanun No: 7144 Kabul Tarihi: 16 Mayıs 2018 MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı…

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 15…

 

Danıştay Dokuzuncu Daire Kararı E. 2016/17876

Danıştay Kararı E. 2016/17876 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından: Esas No: 2016/17876 Karar No: 2…

 

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123

Stoklara İlişkin Muhasebe Standardı 123 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122

Finansal Tabloların Sunuluşu Tebliğ 122 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark