KGK – Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklanması Hakkında Kurul Kararı

Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklanması Hakkında Kurul Kararı “Yatırım…

 

Deprem Bölgesinde 2023 Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlendi

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Ba..

 

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalış…

 

Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Eski-Yeni Karşılaştırmalı Tarihleri (SGK)

Yapılandırmada SGK’ya Borçların Son Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvu…

 

Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Eski-Yeni Karşılaştırmalı Tarihleri (Vergi)

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Tarihleri Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle…

 

Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32202 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7300 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…

 

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi 7440 sayılı Kanunla deprem bölgesine yönelik olarak yapılan vergi düzenlemele…

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasl..

 

SGK Duyurusu – Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru T.C. SOSYAL GÜ…

 

Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler – VUK Sirküleri 156

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hak…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark