3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)

KVDK Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Süre Uzatımı 21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32050 Karar Sayısı: 6583 3065 sayılı Katma Değer…

 

2023 MTV – 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi

2023 MTV – 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine…

 

Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayınlandı

Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayınlandı Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmeye yönelik olarak Başkanlığımızca sunulan teknoloji tabanlı elektronik hi…

 

SGK Genel Yazı – Antalya İlinde Meydana Gelen Sel Afeti Nedeniyle Erteleme

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-35158785-202.99-58160363 Tarih: 15.12.2022 Konu: Antalya İlinde meydan…

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik 17 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32046 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:..

 

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 17 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32046 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amac…

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, mükelleflerin…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2023 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 77 İPC 16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32045 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- ..

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2023 Tüketicinin Korunması Kanunu Madde 68 Parasal Sınır 2023 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6 Parasal Sınır 16 Aralık 2022 Tarihli Resmi…

 

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32043 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark