Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32246 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük M…

 

SGK Genelgesi 2023/22 – 2023 Yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

SGK Genelgesi 2023/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.99-76721853 Konu : Prime esas k…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16)

08 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32242 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’…

 

Güncel KDV Oranları – 10 Temmuz 2023

Güncel KDV Oranları – 10 Temmuz 2023 Katma Değer Vergisi Oranları 10/07/2023 tarihi itibariyle güncel liste Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma..

 

Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023

Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı: 27998…

 

07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32241 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009..

 

Geri Kazanım Katılım Payı ve ÖTV 3B Beyannamelerinde Değişiklik

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden 6/…

 

Temmuz 2023 Vergi Takvimi

Temmuz 2023 Vergi Takvimi Vergiler – Harçlar – Bildirimler ve Diğerleri İlk Tarih Son Tarih Vergiler – Harçlar – Bildirimler

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332)

28 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32235 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7332 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde y…

 

SGK Genel Yazı – Türkiye’de Bulunulan Dönemdeki Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-203.05.15-74507406 Konu : Türkiye’de Bulunulan Dön…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark