KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

1 Aralık 2022 Tarihinden İtibaren KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti 29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Ver…

 

SGK Genelgesi 2022/26 – 7420 sayılı Kanun Enerji Yardımı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.06.02-58013909 Konu: 7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci M…

 

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber Mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahsup edile..

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk.

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk. 22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Katma…

 

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatıldı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/149 Konusu: 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken K…

 

Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu

Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getiri…

 

2023 Yılı Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarı

2023 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 2022/595 Sayılı Kararı 22 Aralık… 

 

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor A.Ş Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetleri 22 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32051 Gençlik ve Spor Bakanlığından: Ama…

 

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.01.2023 Tarihinden İtibaren Yapılması Gereken İşlemler) 1-) 2023 Yıl Karşıla…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6584)

2023 Eğlence Vergisi Nispetleri 21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32050 Karar Sayısı: 6584 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci ma…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark